RESUME

Üye

Dt. Serhat Köken

1998 yılında Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.
2006 yılından beri özellikle kompozit restorasyonlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı birçok etkinlikte bulunmuştur. Instant-Composite ve Trquoise Study Club’ın kurucularındandır.
EDAD ve Kalkedon Advanced Dental Group üyesidir. 2001 yılından beri kendi Kliniği’nde mesleğini icra etmektedir.