RESUME

Onursal Başkan

Prof. Dr. Selim Pamuk

1977-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde okudu. 1988 yılında "Sabit protezlerde kullanılan miller üzerine araştırmalar" konulu teziyle Doktor unvanını kazandı. 1991 yılında Doçent oldu. 1998 yılında Profesör oldu. EDAD Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği’nin kurucularındandır. Halen derneğin Başkanlık görevini sürdürmektedir.
IADR IRG geçmiş dönem başkanlığı, CAI (Computer Aided Implantology) Academy Genel Sekreterliği yapmıştır, halen CADA (Computer Aided Dentistry Academy) kurucusu ve bilimsel komite üyesi, IADDM (International Academy of Digital Dental Medicine) ve DDS (Digital Dentistry Society) derneklerinin aktif üyesidir. Quintessence Türkiye Dergisi’nin Genel Yayın Müdürlüğünü sürdürmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında konferanslar vermektedir.