RESUME

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hande Şar Sancaklı

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Konservati Diş Tedavisi Doktora Eğitimini 2007 yılında tamamlayarak PhD/Dr unvanını, 2012 Aralık ayında ise Doç. Dr. ünvanının aldı.  Doç. Dr. Sar Sancaklı; Sci, SciExpanded ve Uluslararası indekslerce taranan dergilerde bilimsel yayınlar, atıflar ve kitap bölümüne sahip olup uluslararası kongre ve toplantılarda, Doğu Avrupa Ülkelerinin sürekli dişhekimliği eğitim programlarında,  bilimsel sunumları ve konferansları bulunmaktadır. 2012 yılında İngiltere’de King’s College Dental Institute, Guy’s Hospital bünyesinde misafir Öğretim Üyeliği yapmıştır. Halen İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olup, TDB Dış İlişkiler Komisyon üyeliği, FDI-ERO “Continuing Medical Education in Dentistry” Çalışma Grubu başkanlığını ve FDI Eğitim Komitesi başkan yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.